Grafický design a koncept dlouhodobé kampaně řetězce Starbucks

Udržitelnost je nyní velké téma, které většina významných společností bere velice vážně a investuje nejen své peníze, ale i úsilí, lidské zdroje do toho, aby podnikání mělo co nejmenší dopad na životní prostředí. Starbucks se v rámci této kampaně rozhodl jednak přimět zákazníky k používání vlastních hrnků (případně Starbucsk Reusable cupů)
a zároveň informovat tom, že Starbucks také sází stromy. Naším úkolem bylo vymyslet jako konceptuální, tak vizuální podobu.