Nový logotyp a vizuální styl
pro Správu základních registrů


Barevné "šipky" v logotypu představují 4 hlavní činnosti
organizace - Občan a podnikatel, Orgány veřejné moci,
Správci a vývojáři, Média