Grafické zpracování logtypu


chodítka jsme vytvořili tak, aby působilo pozitivně a zároveň alespoň částečně znázorňovalo funkci výrobku. Použili jsme tedy lidské stopy a madlo, kterého se osoba používající chodítko přidržuje.

Vznikl nám tedy sympatický "smajlík", který bude následně umístěn jak na samotném chodítku, tak na veškerých firemních a produktových materiálech a webu.