Logo a vizuální styl pro
Asociaci dramaturgů v audiovizi.