Webdesign Czechpointu


hlavní stránku jsme graficky rozdělili na 4 hlavní témata - Veřejnost, Úředníci, Kontaktní místa, Vývojáři. Každé téma je jinak barevně řešené. Při tvorbě bylo důležité dodržet pravidla o přístupnosti, aby byl web čitelný i pro slabozraké uživatele. To je při tvorbě webdesign pro státní správu vždy nezbytně nutné.