Redesign loga BONTONFILM


Zhotovili jsme redesign logotypu společnosti Bontonfilm, k němuž jsme také vytvořili corporate identity design a to vše pak nadefinovali v grafickém manuálu.